اسپرد اختیار فروش صعودی (Bull put spread)

اسپرد قرارداد اختیار فروش صعودی (Bull Put Spread) یک استراتژی قرارداد اختیار یا آپشن (options) است که سرمایه‌گذار زمانی که انتظار افزایش متوسط قیمت دارایی پایه را دارد از آن استفاده می‌کند.

در این استراتژی از دو قرارداد اختیار فروش برای تشکیل یک محدوده قیمت استفاده می‌شود که شامل یک قیمت اعمال (strike price) حداکثر و یک قیمت اعمال حداقل است.

در این حالت سرمایه‌گذار یک اعتبار خالص از مابه‌التفاوت قیمت دو قرارداد اختیار دریافت می‌کند.

عناوین مطلب:

نکات کلیدی

 • اسپرد اختیار فروش صعودی یک استراتژی اختیار است که زمانی که سرمایه‌گذار انتظار افزایش متوسطی در قیمت دارایی پایه را دارد از آن استفاده می‌کند.
 • سرمایه‌گذار اسپرد اختیار فروش صعودی را با خرید یک اختیار فروش مربوط به اوراق بهادار و فروش یک قرارداد اختیار فروش دیگر برای همان تاریخ اما با قیمت اعمال بالاتر، اجرا می‌کند.
 • حداکثر ضرر سرمایه‌گذار برابر است با تفاوت بین قیمت‌های اعمال و خالص اعتبار دریافتی.
 • حداکثر سود سرمایه‌گذار معادل اختلاف هزینه‌های خرید دو قرارداد اختیار فروش است. این اتفاق تنها در صورتی رخ می‌دهد که قیمت سهام در تاریخ انقضا قرارداد بالاتر از قیمت اعمال بسته شود.

اسپرد اختیار فروش صعودی به زبان ساده

سرمایه‌گذاران معمولاً از قراردادهای اختیار فروش برای سود بردن از کاهش قیمت سهام استفاده می‌کنند، زیرا اختیار فروش به آن‌ها این توانایی -البته نه تعهد- را می‌دهد که سهام را در تاریخ انقضای قرارداد یا قبل از آن بفروشند.

هر قرارداد اختیار فروش یک قیمت اعمال دارد که قیمتی است که در آن قرارداد فروش به سهام پایه تبدیل می‌شود. سرمایه‌گذاران برای خرید اختیار فروش وجه تضمین (Premium) پرداخت می‌کنند.

سود و زیان قراردادهای اختیار فروش

سرمایه‌گذاران معمولاً زمانی که چشم‌انداز قیمت یک سهم را نزولی می‌دانند، اختیار فروش را خریداری می‌کنند، به این امید که قیمت سهم به زیر قیمت اعمال اختیار ریزش کند.

اگر قیمت سهام در زمان انقضا قرارداد از قیمت اعمال بیشتر شود، اختیار فروش بی‌ارزش می‌شود، زیرا هیچ کس سهام را با قیمت اعمال کمتر از قیمت بازار نمی‌فروشد. در نتیجه، خریدار به مقدار هزینه‌ای که برای خرید قرارداد پرداخت کرده است ضرر می‌کند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری که قرارداد اختیار فروش را می‌فروشد، امیدوار است که قیمت سهام در عوض کاهش از قیمت اعمال بیشتر شود تا اختیار فروش در زمان انقضا بی‌ارزش شود. فروشنده اختیار فروش وجه تضمین را در زمان فروش اختیار دریافت می‌کند و آن مبلغ را نگه می‌دارد.

با این حال، اگر قیمت سهام از قیمت اعمال کمتر شود، فروشنده اختیار فروش در دردسر می‌افتد. دارنده اختیار سود کسب کرده و می‌تواند با استفاده از حق خود سهام خود را به قیمت اعمال بالاتر بفروشد. به عبارت دیگر، او از قراداد اختیار فروش علیه فروشنده استفاده می‌کند.

وجه تضمین دریافتی توسط فروشنده بسته به اینکه قیمت سهام چقدر از قیمت اعمال اختیار فروش کمتر می‌شود، کاهش می‌یابد. اسپرد اختیار فروش صعودی به گونه‌ای طراحی شده است که به فروشنده امکان می‌دهد وجه تضمین به دست آمده از فروش اختیار فروش را حتی در صورت کاهش قیمت سهام حفظ کند.

ساختار اسپرد اختیار فروش صعودی

اسپرد اختیار فروش صعودی شامل دو قرارداد اختیار فروش است. ابتدا، یک سرمایه‌گذار یک قرارداد اختیار فروش می‌خرد و وجه تضمین پرداخت می‌کند.

در همان زمان، سرمایه‌گذار یک قرارداد اختیار فروش دوم را با قیمت اعمال بالاتر از قیمتی که خریداری کرده است می‌فروشد و برای آن فروش وجه تضمین دریافت می‌کند. توجه داشته باشید که تاریخ انقضای هر دو قرارداد یکسان خواهد بود.

از آنجا که با افزایش قیمت دارایی پایه قراردادهای اختیار فروش ارزش خود را از دست می‌دهند، هر دو قرارداد در صورت بسته شدن قیمت پایه بالاتر از بالاترین قیمت اعمال، بی‌ارزش می‌شوند. بنابراین، در این شرایط حداکثر سود سرمایه‌گذار معادل وجه تضمینی است که از فروش قرارداد دریافت می‌کند.

بنابراین، کسانی که نسبت به قیمت سهام پایه دیدگاه صعودی دارند، می‌توانند از اسپرد اختیار فروش صعودی برای کسب سود کم ریسک استفاده کنند. با این حال، در این استراتژی هم خطر ضرر وجود دارد.

اسپرد اختیار فروش صعودی
اسپرد اختیار فروش صعودی

سود و زیان اختیار فروش صعودی

حداکثر سود برای اسپرد اختیار فروش صعودی برابر است با اختلاف بین مبلغ دریافتی از فروش اختیار فروش و مبلغ پرداخت شده برای خرید اختیار فروش.

به عبارت دیگر، اعتبار خالص دریافتی در ابتدا حداکثر سود سرمایه‌گذار است، که تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام بالاتر از قیمت اعمال بالاتر در زمان انقضا بسته شود.

هدف استراتژی اسپرد اختیار فروش صعودی زمانی محقق می‌شود که قیمت دارایی پایه بیشتر از قیمت اعمال بالاتر شود یا در بالای آن بماند. نتیجه این اتفاق این است که قرارداد اختیار فروخته شده در زمان انقضا بی‌ارزش می‌شود. دلیل بی‌ارزش شدن قرارداد این است که هیچ کس حاضر نیست سهامش را قیمت اعمالی که کمتر از قیمت بازار باشد بفروشد.

یکی از اشکال‌های این استراتژی این است که در صورت رشد قابل توجه قیمت سهام نسبت به قیمت اعمال بالایی اختیار فروش فروخته شده، سرمایه‌گذار سود کمی به دست می‌آورد. در واقع، سرمایه‌گذار اعتبار اولیه را به جیب می‌زند اما تمام سودهای آتی را از دست می‌دهد.

اگر قیمت سهام در این استراتژی کمتر از قیمت اعمال بالایی باشد، سرمایه‌گذار به تدریج وارد ضرر می‌شود، چرا که دارنده اختیار فروش احتمالاً قرارداد خود را فعال می‌کند. سرمایه‌گذار دیگری پیدا می‌شود که بخواهد سهام خود را با این قیمت اعمال جذاب‌تر بفروشد.

با این حال، سرمایه‌گذار در ابتدا مقداری اعتبار خالص برای اجرای استراتژی دریافت می‌کند. این اعتبار تا حدودی ضرر را جبران می‌کند. زمانی که قیمت سهام به اندازه‌ای کاهش یابد که اعتبار دریافتی را از بین ببرد، سرمایه‌گذار شروع به از دست دادن پول در معامله می‌کند.

اگر قیمت سهام به پایین‌تر از قیمت اعمال کمتر اختیار فروش (یعنی اختیار فروش خریداری‌شده) کاهش پیدا کند، هر دو قرارداد فروش ضرر می‌کنند و حداکثر ضرر برای استراتژی محقق می‌شود.

مزایا

 • سرمایه‌گذاران می‌توانند از اعتبار خالصی که در شروع استراتژی دریافت می‌کنند درآمد کسب کنند.
 • حداکثر ضرر در این استراتژی محدود و از قبل مشخص است.

معایب

 • ریسک ضرر، در حداکثر حالت آن، برابر با اختلاف بین قیمت‌های اعمال و اعتبار خالص پرداختی است.
 • پتانسیل سود این استراتژی محدود است و در صورت افزایش قیمت سهام به بیشتر از قیمت اعمال بالایی، سرمایه‌گذار سودهای آتی را از دست می‌دهد.

نمونه‌ای از اسپرد اختیار فروش صعودی

فرض کنید که یک سرمایه‌گذار نسبت به افزایش قیمت سهام اپل (AAPL) در ماه آینده خوش‌بین است. همچنین، فرض کنید در حال حاضر قیمت هر سهم این شرکت 275 دلار است.

سرمایه‌گذار برای اجرای اسپرد اختیار فروش صعودی:

 1. یک قرارداد اختیار فروش را به قیمت 8.50 دلار با قیمت اعمال 280 دلار و تاریخ انقضای یک ماه آینده می‌فروشد.
 2. یک قرارداد اختیار فروش را به قیمت 2 دلار با قیمت اعمال 270 دلار و تاریخ انقضای یک ماه آینده می‌خرد.

سرمایه‌گذار اعتبار خالص معادل 6.50 دلار برای هر دو قرارداد -یا 8.50 دلار اعتبار منهای 2 دلار وجه تضمین- به دست می‌آورد. از آنجا که یک قرارداد اختیار معامله برابر با 100 سهم از دارایی پایه است، کل اعتبار دریافتی او 650 دلار است.

سناریوی 1: حداکثر سود

فرض کنید سهام اپل رشد کند و در تاریخ انقضا با قیمت 300 دلار معامله شود.

در این حالت سرمایه‌گذار حداکثر سود را که برابر است با 650 دلار یا 8.50 دلار منهای 2 دلار ضربدر 100 سهم، به دست می‌آورد. به محض اینکه قیمت سهام از قیمت اعمال بالایی بیشتر شود، استراتژی دیگر سود اضافی تولید نمی‌کند.

سناریوی 2: حداکثر ضرر

اگر قیمت هر سهم اپل به 200 دلار یا کمتر از قیمت اعمال پایینی برسد، حداکثر ضرر تحقق می‌یابد. با این حال، ضرر قرارداد محدود و معادل 350 دلار یا 280 دلار اختیار فروش منهای 270 دلار اختیار فروش منهای (8.50 دلار – 2 دلار) ضربدر 100 سهم است.

جمع‌بندی

بازار قراردادهای اختیار معامله یا آپشن (Options) می‌تواند پیچیده باشد و تسلط بر موضوع‌های آن اغلب، به ویژه برای افراد مبتدی، طاقت فرسا است.

با این حال، قراردادهای اختیار اگر همراه با تحلیل تکنیکال بازار -سهام، ارزهای دیجیتال- باشد راهی عالی برای کسب سود از بازار هستند. استراتژی اسپرد اختیار فروش صعودی یکی از چندین استراتژی معاملاتی است که می‌توانید از آن سود ببرید. با این حال، توجه داشته باشید که همیشه قبل از ورود به هر معامله، شخصاً به تحقیق کردن بپردازید. 

هرگز فراموش نکنید که حفظ سرمایه اولین قانون در سرمایه‌گذاری است؛ یک اصل مهم در سرمایه‌گذاری این است که فقط پولی را در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید که نگران از دست دادنش نباشید.

آیا این مطلب مفید بود؟
‌بله‌‌خیر‌
این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید ...

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

 • می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
 • در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
 • باشگاه مشتریان با جایزه
 • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
 • دریافت اعتبار معاملاتی
 • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
 • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
blankثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
 • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
 • شناخته‌شده‌ترین اساتید
 • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
 • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره
blank

جدیدترین واژه‌ها و اصطلاحات

هج فاند
هج فاند (Hedge Fund) یا صندوق پوشش ریسک نوعی مشارکت محدود بین سرمایه‌گذاران خصوصی است. سرمایه‌ی هج فاندها...
سهام خزانه
سهام عادی یا ممتاز یک شرکت سهامی که توسط همان شرکت مجددا خریداری شده است را به‌عنوان سهام خزانه  (به...
خزانه
خزانه امروز محل تمرکز نقدینه دولت، دریافت‌ها و پرداخت‌های آنها است. یکی از مهم‌ترین وظایف خزانه، جمع...
نسبت قیمت به درآمد
نسبت میان قیمت و درآمد هر سهم شرکت را نسبت قیمت به درآمد (یا نسبت P/E) می‌نامند. اگر نسبت P/E یک شرکت...
سوگیری
بایاس (Bias) یا سوگیری به هر نوع خطای سیستماتیک در طرح (Design)، انجام (Counduct) و آنالیز مطالعه می‌گویند...
بودجه بندی سرمایه‌ای
بودجه‌بندی را فرایند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می‌دانند. مجموع کوشش‌هایی که صرف تدوین و تخصیص...
شاخص NFP
شاخص NFP یکی از عوامل اصلی ایجاد نوسان در بازارهای مالی است و روند حرکت قیمت را در هر ماه مشخص می‌کند....
کالای عمومی
در علم اقتصاد کالاها بر اساس 2 ویژگی رقابت پذیری و تخصیص پذیری به چهار دسته تقسیم می‌شوند. کالایی که...

blank

در بورسینس از 10 سال گذشته تاکنون، تلاش ما این بوده به شما کمک کنیم:

 • ترید و سرمایه‌گذاری اصولی را شروع کنید
 • ارزش پول‌تان را در برابر تـورم حفظ کنید
 • از سرمایه‌تان برای کسب سود بیشتر استفاده کنید
 • سرمایه‌گذاری موفق‌تری داشته باشید

درباره بورسینس بیشتر بخوانید 

blank