کلید طلایی موفقیت مایکروسافت از منظری دیگر

هر ساله، فهرستی به نام «فهرست نرم‌افزاری ۱۰۰» توسط جفری تارکر منتشر می‌شود و شرکت‌های نرم‌افزاری بر اساس درآمد سالا‌نه رتبه‌بندی می‌شوند. بیایید نگاهی به این فهرست در سال ۱۹۸۴…
بیشتر بخوانید