حسابداری (دسته بندی)

دارایی‌های جاری و غیر جاری

دارایی‌های جاری و غیر جاری چه تفاوتی با هم دارند؟

دارایی‌های جاری و غیر جاری یکی از بهترین فاکتورهای ارزیابی وضعیت مالی شرکت‌‌ها و میزان سوددهی آن‌ها محسوب می‌شوند. دارایی به اموال یا منابع اقتصادی یک شرکت گفته می‌شود که می‌تواند منابع اقتصادی، تسلط مالکانه

بیشتر بخوانید »