کسری بودجه چیست و چه خطراتی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؟

کسری بودجه (Budget Deficit) زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌ها از درآمد بیشتر باشد و می‌تواند نشان دهنده به‌خطر افتادن سلامت مالی یک کشور باشد. دولت معمولاً از این واژه برای…
بیشتر بخوانید

کاپیتالیسم و سوسیالیسم؛ تعاریف و تفاوت‌ها

از دو اصطلاح سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم (capitalism) و سوسیالیسم (socialism) برای توصیف نظام‌های اقتصادی و سیاسی استفاده می‌شود. در سطح نظری، هر دوی این اصطلاحات مکاتب خاصی از تفکر اقتصادی…
بیشتر بخوانید