بازاریابی و فروش (دسته بندی)

بازاریابی و فروش جزء جدانشدنی هر کسب و کار است. در این صفحه مقالاتی برای افزایش دانش شما در زمینه بازاریابی و فنون فروش قرار می‌گیرد.

رنگها در بازاریابی

تاثیر رنگ در بازاریابی: چگونه از رنگ‌ها برای برندسازی، بازاریابی و فروش استفاده می‌شود؟

روان شناسی رنگ‌ها یکی از جذاب ترین مفاهیم بازاریابی است. بیشتر مکالمات امروز در مورد رنگ‌ها و جذبه آن، احساسات، شواهد داستان گونه و تبلیغاتی را در بر می‌گیرد که در مورد «رنگ و ذهن»

بیشتر بخوانید »