حاشیه سود (Profit Margin)

همانطور که کاملا مشخص است؛ امروزه گرایش به سمت بازارهای سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است. اما مسئله اینجاست که در این بازار پر جنب‌وجوش، تنها آن دسته از افرادی که با دانش تخصصی و مهارت کافی به انجام معاملات می‌پردازند، در این کار موفق خواهند شد. بسیاری از تحلیل‌گران فعال در بازار بورس،…

اسپین آف (Spinoff)

اسپین آف نوعی واگذاری است که شرکتی که یک اسپین آف ایجاد می‌کند، انتظار دارد با این کار، به عنوان یک نهاد مستقل بازدهی بیشتری داشته باشد. آسپین آف تحت عنوان اسپین اوت (spinout) یا استاربرست (starburst) نیز شناخته می‌شود. در صورت اسپین آف، شرکت مادر در اغلب موارد به ارائه پشتیبانی مالی به بخش…

تابع سود (Profit Function)

هدف تمام بنگاه‌های اقتصادی کسب سود و به حداکثر رساندن آن است. سود معادل درآمد کل بنگاه منهای هزینه‌های کل آن است. با این تعریف در ادامه نحوه به حداکثر رساندن سود بنگاه‌ها و به دست آوردن منحنی عرضه بنگاه‌های رقابتی را بررسی خواهیم کرد.  حداکثر کردن سود در بنگاه‌های اقتصادی برای درک بهتر نحوه…

نرخ رشد پایدار (SGR)

نرخ رشد پایدار (به انگلیسی sustainable growth rate) بیشترین نرخ سودی است که یک کمپانی یا شرکت اجتماعی بتواند بدون قرض گرفتن یا افزایش سهامداران و تزریق نقدینگی به صورت پایدار داشته باشد. برای دست‌یابی به SGR باید بدون افزایش منابع مالی و با به حداکثر رساندن توان فروش محصولات و گسترش خدمات‌رسانی، درآمد شرکت…

جریان نقدی آزاد (Free Cash Flow)

به جریان نقدی که برای تمام سرمایه‌گذاران شرکت اعم از سهامداران ممتاز و معمولی وجود دارد، جریان نقدی آزاد (به انگلیسی Free Cash Flow یا FCF) می‌گویند. در واقع، جریان نقدی آزاد موجب می‌شود که سهامداران و سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت فعلی و عملکرد سوددهی شرکت، بینش بهتری داشته باشند. جریان نقدی آزاد نشان ‌دهنده…

ارزش فعلی تعدیل شده (APV)

ارزش فعلی تعدیل شده (به انگلیسی Adjusted Present Value)، با کمک ارزش فعلی خالص (NPV) یک پروژه یا شرکت محاسبه می‌شود. این اصطلاح معیاری است که برای ارزیابی و رتبه‌بندی پروژه‌ها و شرکت‌ها استفاده می‌شود. ارزش فعلی تامین مالی بدهی شامل سپرهای مالیاتی بهره، هزینه‌های صدور بدهی، هزینه‌های مشکلات مالی، یارانه‌های مالی و … می‌شود….