هوش مالی، چگونگی جمع آوری و استفاده از اطلاعات برای حل مسائل مربوط به پول و سرمایه است. هوش مالی بخشی از هوش ذهنی ماست که در حل مشکلات مالی از آن استفاده می‌کنیم.