تفاوت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص چیست؟

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های سهامی خاص چه شرکت‌هایی هستند؟

شرکت‌هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند، شرکت سهامی عام (Public compan) نامیده میشوند. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشد ( 51% سهام به بالا) سهامی عام گفته می‌شود.

فقط شرکت‌های سهامی عام در بورس پذیرفته می‌شوند. اینکار از طریق عرضه اولیه انجام می‌شود (درباره عرضه اولیه سهام بخوانید)

شرکت‌هائی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص (به انگلیسی Privately held company) نامیده می شوند. سهام این شرکت‌ها در اختیار عموم نیست و تعداد محدودی از افراد دارای سهام شرکت های سهامی خاص هستند.

تفاوت بین شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص چیست؟

– شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره‌نویسی عمومی می‌نماید ولی شرکت سهامی خاص، حق مراجعه به عامه را ندارد.
– امکان صدور اوراق قرضه فقط برای شرکت‌های سهامی عام وجود دارد.
– نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نیست ولی در شرکت سهامی خاص، چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع شرکت می‌تواند باشد.
– سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس است ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه‌ای ندارد.
– مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام، حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می‌باشد.

– در شرکتهای سهامی عام عبارت (سهامی عام) و در شرکتهای سهامی خاص عبارت (شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مطلب مرتبط: 45 مورد از مفاهیم مهم بورس اوراق بهادار

پذیره نویسی چیست؟

تعهد پرداخت سهام را که از ناحیه اشخاص به عمل می آید ، قانون پذیره نویسی نامیده می شود .

به موجب آگهی ( که اصطلاخ قانونی در این مورد اعلامیه است ) اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام هستند دعوت می شوند تا با ملاحظه عملی که شرکت برای انجام آن تأسیس می شود و سرمایه ای که در نظر گرفته شده و با اطلاع از سوابق و شخصیت مؤسسین در خرید سهام شرکت نمایند.

طرح اعلامیه مزبور به موجب ماده 9 قانون اصلاحی باید شامل نکات زیر باشد:

 – نام شرکت
 – موضوع شرکت
 – مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
 – مدت شرکت
 – هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین . در صورتی که بعضی از آنها در امور مربوط به موضوع شرکت تخصص یا اطلاعاتی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
 – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیر نقد ( جنسی ) تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن.
 – در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا.
 – تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.
 – ذکر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت.
 – در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات تجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع.
 – ذکر حداقل سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.
 – ذکر شماره مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که اشخاص علاقه مند می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
 – تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است.
 – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
 – چگونگی تخصیص سهام.

اعلامیه پذیره نویسی که حاکی از موارد پانزده گانه فوق است توسط مؤسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در جراید ، آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده ، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند به بانک مراجعه و تعهد سهام را که در آن مواد مهمه شرکت از قبیل نام- موضوع شرکت – سرمایه – نشانی کامل پذیره نویس –تعدادسهام مورد خریداری و شماره ثبت شرکت ها در آن نوشته شده است امضاء و مبلغی که حداقل سی و پنج درصد تعهد است نقداً به بانک پرداخت و رسید دریافت می دارند.

در ورقه تعهد صراحتاً باید قید نمود که پذیره نویس چه مبلغ تعهد نموده و چه مبلغ نقداً پرداخته است. این ورقه باید در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاه داری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر وامضاء بانک به پذیره نویس تسلیم شود.

باید توجه داشت که امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد و این معنی صراحتاً در ماده 15 اصلاحی تذکر داده شده است.

بنابراین کسی که تعهد خرید سهمی را نمود و سی و پنج درصد آن را پرداخت نمی تواند بدون تصویب مجمع عمومی از شرکت خارج شود و یا شرطی به خلاف آنچه در اساسنامه ذکر شده بنماید. 

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود (به انگلیسی: Private limited company) نوعی شرکت است که، بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.

به زبان ساده‌تر در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد تنها سرمایه سهامداران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.

شرکت با مسئولیت محدود در ایران تنها با حداقل دو شریک قابل ثبت است و هر گونه نقل و انتقال سهام آن تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است.

مسئولیت شرکا

مسئولیت شرکا در انواع شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص و… به قرار ذیل می باشد :

شرکت سهامی عام «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک»
شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک»
شرکت با مسئولیت محدود «به میزان سهم الشرکه هر شریک»
شرکت تضامنی « نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد»
شرکت نسبی « به نسبت سهم الشرکه هر شریک»
شرکت مختلط سهامی « شرکای ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک»
شرکت مختلط غیر سهامی « شرکای ضامن: نامحدود. شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه»
شرکت تعاونی « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار. در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه»

قوانین شرکت‌های مختلف را از کجا بیابیم؟

لیست قوانین و مقررات شرکت‌های مختلف اعم از سهامی خاص، عام، با مسئولیت محدود و سایر موارد را در قانون تجارت بخوانید.

برای دانلود فایل PDF قانون تجارت اینجا کلیک کنید

نظرات خود را در بخش دیدگاه بنویسید.

 

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
 • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
 • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
 • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
 • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس
10 نظر
 1. سلام
  من یک مجتمع گردشگری دارم گروهی از دوستان‌بازاری معتبر دا یم و میخواهیم ۳۰ الی ۴۰ درصد از سهم مجتمع خود را به انها بفروشیم و انهارا سهیم کنیم و به هر نفر سهم بفروشیم..ایا میتوان اینکار را انجام داد و شرکت سهامی عام تاسیس نمود؟

 2. سلام
  ما دو نفر هستیم که یک‌تولیدی داریم گروهی از دوستان‌بازاری معتبر دا یم و میخواهیم ۳۰ الی ۴۰ درصد از سهم شرکت تولیدی خود را به انها بفروشیم و انهارا سهیم کنیم و به هر نفر سهم بفروشیم..ایا میتوان اینکار را انجام داد و شرکت سهامی عام تاسیس نمود؟

 3. با سلام و عرض ادب
  می خواستم بدونم از کجا میشه فهمید یک شرکت وام بانکی دریافت کرده یا نه؟
  در گزارشی این مورد ذکر میشه؟؟

 4. با سلام و عرض ادب خدمت مدیر سایت و همکارنتان
  می خواستم بدانم یک شرکتی که نزدیک به 57 درصد سهامش دست یک حقیقی باشد سهامی عام میتواند باشد یا نه ؟
  مثلا شرکتی بنام صنایع شیمیایی رنگین که حدود 57 درصد سهامش دست یک حقیقی است با تعریف شما میتواند در بورس فعالیت کند یا خیر؟
  http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=40025799067544201#
  تشکر

 5. با سلام و عرض ادب
  ممنون میشم اگر انواع شرکت های تجاری و تفاوت ها و شباهت هایشان را ذکر نمایید

 6. با سلام خدمت مدیر محترم سایت و سایر همکارانتان بابت مطب بسیار جالبتون ازتون سپاسگذارم چون تفاوت شرکت سهامی خاص وعام رو یکجا نمی تونسم داشته باشم بسیار پراکنده بود .

 7. اینجانب از اعضاء هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه روستائی استان البز هستم.ضمن تشکر فرامان از مطالب ذکر شده در ارتباط شرکت های سهامی نیز مبر به توضیهات بیشتر در ارتباط با سهام سبز وسهام ممتاز وتفاوت آنها با یکدیگر(قابل ذکر است شرکت تعاونی ما سه سهامداران خود سهام معمولی داده است حا سهامداران خواستار واگذاری زمینهای دیم خود هستند ومی خواهند سهام ممتاز به آنها داده شود لذا به این علت با توجه به اطلاعاتیکه داریم می خواهم به اطلاعاتم افزوده شود .اگر لطف بفرمائید.متکر می شوم تلفن 09124222930

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *