معرفی کتاب بنیاد های اقتصادی در بازار ارز – محمد مساح

معرفی کتاب بنیاد های اقتصادی در بازار ارز - محمد مساح

bonyadhaye-eghtesadi-dar-bazar-arz

درباره کتاب :
مبادله در بازار ارز به شکل امروزی آن،صنعت دیر پایی نیست. سرمایه گذاران از اوایل دهه ۱۹۷۰ زمانی که نرخهای مبادله ارز آزادی عمل بدست آورند،با این بازار بزرگ و پیچیده رفته رفته آشنایی بیشتری پیدا کردند. در طی یک دهه گذشته با گسترش ارتباطات وفراگیر شدن دادوستد های الکترونیکی معامله گران ایرانی نیز به سرمایه گذاری در بازار های جهانی ارز اشتیاق نشان دادند.ازآنجایی که دانش اقتصاد نقش محوری درتعیین نرخ های مبادله ارز دارد، همزمان با گسترش تحلیل بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از رویکرد بنیادی بیش از پیش احساس می شود.
تورم،اشتغال،اختلاف نرخ بهره وکـسری های تجاری تنها بخش کوچکی از نماگرهای قابل بررسی هستند.چالش واقعی برای سرمایه گذاری خصوصی درمبادله ارز لحظه ای است که حقایق و واقعیت های بازار ارز از راه می رسندو دادوستد ها بر اساس آن شکل می گیرد.به راستی محیط بازار علاوه بر رابط ها،معادلات ریاضی،خطوط ومنحنی های هندسی به چیزهای بیشتری نیاز دارد وبه طور ساده باید گفت:«بازار فراتر از اینها را خواستار است.» دراین کتاب هدف اصلی اشنایی با تجزیه وتحلیل بنیادی است تا بدان وسیله توانایی تفسیر داده های اقتصادی وتاثیرات آن بر روی داد وستد های جهانی ارز ایجاد گردد.

 

عناوین مطلب:

نوشته : محمد مساح
ناشر : چالش
شابک : ۹۶۴-۲۵۲۲-۰۴-۷
تعداد صفحات : ۴۲۲
شمارگان چاپ : ۱۵۰۰
نوبت چاپ : اول – پاییز ۱۳۸۵
لیتوگرافی : فرشیوه قیمت پشت جلد : ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

عنوان
گفتار نگارنده
بخش نخست- شناخت بنیادهای اقتصادی

فصل۱:شناخت بنیادهای اقتصادی

۱-۱ پیشگفتار
۱-۲ تحلیل بنیادی
۱-۳ نقش عامل انسانی در داد وستدها
۱-۴ نظریه بازار کارا
۱-۵ چرخ رولت ونقش شانس در بازارهای مالی
۱-۶ بنیادهای اقتصادی
۱-۷ گشت تصادفی وناکارآمدی تفسیرهای بنیادی وتکنیکی

فصل۲:تئوری های تعیین نرخ مبادله

۲-۱ تئوری های تعیین نرخ مبادله
۲-۲ نظریه برابری قدرت خرید
۲-۳ تئوری کششها
۲-۴ منحنی ج (j)
۲-۵ رویکرد پولی ونقش عرضه پول
۲-۶ اثر فیشر:رابطه بین تورم ونرخ بهره
۲-۷ اثر بین المللی فیشر
۲-۸ رویکرد تراز- پورتفولیو
۲-۹ تئوری های مدرن پولی در مورد نوسانات کوتاه مدت نرخ مبادله ارز
۲-۱۰ ترکیب دیدگاههای مدرن وسنتی پولی

فصل ۳:دسته بندی عوامل اقتصادی ونحوه بکارگیری آنها

۳-۱ گزارش ها وشاخصهای اقتصادی
۳-۲ تقویم اقتصادی بین المللی
۳-۳ راهبردهای مبادله
بخش دوم-عوامل وداده های اقتصادی

فصل۴:مولفه های برجسته اقتصاد

۴-۱ سخن کوتاه
۴-۲ اقتصاد کلان چیست؟
۴-۳ تفسیر روابط اقتصاد با الگوهای اقتصادی
۴-۴ شاخصها ومولفه های مهم اقتصاد
۴-۵ بازداده اقتصاد
۴-۶ بودجه فدرال
۴-۷ نماگر شاخصهای اصلی
۴-۸ نماگر شاخص اصلی هفتگی

فصل۵:تراز پرداختها

۵-۱ تراز پرداختها
۵-۲ بررسی ترکیب ترازپرداختها
۵-۳ نماگر تراز تجاری (موازنه دادستدهای کالاهای تجاری
۵-۴ تراز کالاهای تجاری ایالات متحده – ژاپن
۵-۵ دیدگاه معامله گران نسبت به موازنه تجاری
۵-۶ گزارش اقتصادی جریان سرمایه اسناد خزانه بین المللی

فصل۶:تورم

۶-۱ نگاه کلی
۶-۲ دلایل ونمودهای گوناگون تورم
۶-۳ دسته بندی تورم
۶-۴ رابطه بین تورم وبیکاری
۶-۵ شاخص های قیمت
۶-۶ اهمیت تورم از نگاه معامله گران
۶-۷ دیدگاه معامله گران

فصل ۷:شاخص های اشتغال

۷-۱ نگاه کلی به گزارشهای اشتغال
۷-۲ آمارگیری از بنگاههای اقتصادی وخانوار
۷-۳ آماروگردآوری اطلاعات از بنگاههاومؤسسات اقتصادی
۷-۴ آمار وگردآوری اطلاعات از خانوارها
۷-۵ شاخص هزینه اشتغال (هزینه استخدام وبکارگیری نیروی انسانی)
۷-۶ نکته های برجسته درگزارش اشتغال
۷-۷ درخواستهای نخستین (اولیه)بیمه بیکاری
۷-۸ شاخص نیازمندهای بازرگانی

فصل۸:مصرف ونماگرهای مخارج مصرف کننده

۸-۱ مصرف ونماگرهای مخارج مصرف کننده
۸-۲ درآمد شخصی ومصارف شخصی
۸-۳ شاخص خرده فروشی
۸-۴ فروش خودرو
۸-۵ شاخص خرده فروشی جانسون
۸-۶ نمای لحظه ای از فروش هفتگی فروشگاههای زنجیره ای
۸-۷ نماگرهای روانشناسی خانوارها
۸-۸ نماگر اطمینان واعتماد مصرف کننده انجمن مشاوره
۸-۹ نماگراحساس وتمایل مصرف کنندگان از دانشگاه میشیگان
۸-۱۰ نماگر آسایش و نگرش مصرف کننده
۸-۱۱ نماگر اعتبار مصرف کننده
۸-۱۲ آمارو بررسی درخواستهای رهنی

فصل ۹:نماگرهای بخش صنعتی

۹-۱ سفارشهای کارخانه ای
۹-۲ سفارشهای کالاهای بادوام
۹-۳ دادوستد وتجارت درسطح عمده فروشی
۹-۴ موجودی انبارهای کالاهای بادوام
۹-۵ گزارش تولیدات صنعتی
۹-۶ گزارش بکارگیری(استفاده از)ظرفیتهای تولیدی
۹-۷ شاخص موسسه مدیریت عرضه
۹-۸ شاخص مدیریت خرید شیکاگو
۹-۹ شاخص تولیدات کارخانه ای ملی آمریکا
۹-۱۰ شاخص صنعتی فدرال فلیادلفیا
۹-۱۱ نماگر صنعتی امپایراستیت نیویورک
۹-۱۲ گزارشها ونماگرهای صنعتی دیگر
۹-۱۳ بررسی روند صنعتی بانک مرکزی انگلستان CBI
۹-۱۴ آمارگیری وبررسی تانکان
۹-۱۵ شاخص مرکز پژوهشهای اقتصادی اروپا
۹-۱۶ نماگرها شرایط و وضعیت کـسب وکار IFO

فصل۱۰:بخش ساختمان

۱۰-۱ داده های مربوط به بخش ساختمان
۱۰-۲ مجوزهای ساختمانی وآغاز خانه سازی
۱۰-۳ فروش خانه های موجود
۱۰-۴ فروش خانه های جدید
۱۰-۵ مخارج ساختمان
۱۰-۶ شاخص بازار مسکن
جمع بندی عوامل اقتصادی
بخش سوم:بنیادهای اقتصادی وعوامل کلیدی دیگر

فصل ۱۱:عوامل مالی وسیاسی – اجتماعی

۱۱-۱ عوامل مالی وسیاسی – اجتماعی
۱۱-۲ نقش عوامل مالی
۱۱-۳ شناخت وظایف پول
۱۱-۴ اندازه گیری عرضه پول
۱۱-۵ تسویه های پرداخت ذخایر بانکی
۱۱-۶ عرضه وتقاضای پول
۱۱-۷ تئوری برابری مقدار مبادله(نظریه مقداری پول)
۱۱-۸ نرخ بهره
۱۱-۹ رویدادهای سیاسی
۱۱-۱۰ بحرانهای سیاسی

فصل ۱۲:عوامل بنیادی کلیدی برنرخ مبادله ارزهای عمده

۱۲-۱ بررسی برخی مفاهیم
۱۲-۲ کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله دلار ایالات متحده
۱۲-۳ کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ یورو
۱۲-۴ کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ ین در ژاپن
۱۲-۵ کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله پوند انگلستان
۱۲-۶ کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله فرانک فرانسه
۱۲-۷ کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله دلار کانادا
۱۲-۸ کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله دلار استرالیا
۱۲-۹ کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ مبادله دلار نیوزلند
ضمائم
منابع وماخذ

منبع:فراچارت : پایگاه اموزشی معامله گری

آیا این مطلب مفید بود؟
‌بله‌‌خیر‌

شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:

 • می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
 • در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید

برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
 • باشگاه مشتریان با جایزه
 • نرم‌افزار معاملاتی پیشرفته
 • دریافت اعتبار معاملاتی
 • خرید آنلاین صندوق‌ سرمایه‌گذاری
 • ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
blankثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال
 • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
 • شناخته‌شده‌ترین اساتید
 • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
 • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره
blank

بیشتر بخوانید:

کتاب‌های بورسی و سرمایه گذاری

0 0 رای
به مطلب امتیاز دهید:
اشتراک
اطلاع از
guest

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه‌ها

مطالب مرتبط

blank

در بورسینس از 10 سال گذشته تاکنون، تلاش ما این بوده به شما کمک کنیم:

 • ترید و سرمایه‌گذاری اصولی را شروع کنید
 • ارزش پول‌تان را در برابر تـورم حفظ کنید
 • از سرمایه‌تان برای کسب سود بیشتر استفاده کنید
 • سرمایه‌گذاری موفق‌تری داشته باشید

درباره بورسینس بیشتر بخوانید 

blank
0
از دیدگاه‌ شما استقبال می‌کنیمx