100 جمله آموزنده درباره پول

جمله درباره پولداری

بزرگان با سخنان‌شان ایده‌های بزرگی را بصورت فشرده در قالب یک یا چند جمله افشا می‌کنند. این سخنان الهام‌بخش باعث می‌شوند برای به جلو رفتن و پیشرفت انگیزه بگیریم. در این مطلب از سایت بورسینس 100 جمله از بزرگان که درباره پول و ثروت است را جمع‌آوری کرده‌ایم.

1 – بسیاری از افراد پولی را که بدست آورده‌اند خرج می‌کنند تا چیزهایی بخرند که نمی‌خواهند تا مردمی را تحت تاثیر قرار دهند که دوست ندارند – ویل راجرز (Will Rogers)

Too many people spend money they earned..to buy things they don’t want..to impress people that they don’t like.

 

 

2 – یک مرد دانا باید پول را در سر خود داشته باشید، نه در قلب خود – جاناتان سوئیفت (Jonathan Swift) هجونویس، شاعر و نویسنده رساله‌های سیاسی

A wise person should have money in their head, but not in their heart

 

 

3 – ثروت در داشتن دارایی‌های بزرگ نیست، بلکه در قناعت و کم‌خواستن نهفته است.
اپیکتتوس (Epictetus) فیلسوف معروف یونانی

Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants

 

 

4 – برای پول معمولا بهای زیادی پرداخت می‌شود – رالف والدو امرسون (Ralph Waldo Emerson)

Money often costs too much

 

 

5 – هر روز یک حساب بانکی است و زمان، ارز ماست. پس هیچ‌کس ثروتمند نیست و هیچکس نیز فقیر نیست، ما همگی 24 ساعت در اختیار داریم – کریستوفر رایس (Christopher Rice)

Everyday is a bank account, and time is our currency. No one is rich, no one is poor, we’ve got 24 hours each.

 

 

6 – اینکه چطور با شکست برخورد می‌کنید مشخص می‌کند چگونه به موفقیت دست می‌یابید – (David Feherty)

It’s how you deal with failure that determines how you achieve success.

 

 

7 – صرفه‌جویی شامل همه فضایل است – سیسرو (Cicero) خطیب، سیاست مدار و نویسنده رومی

Frugality includes all the other virtues

 

 

8 – سرمایه‌گذاری روی دانش بهترین سود را دارد – بنجامین فرانکلین (Benjamin Franklin)

An investment in knowledge pays the best interest

 

 

9 – من راز ثروتمند شدن در وال‌استریت را به شما می‌گویم. وقتی همه در ترس هستند شما طماع باشید و زمانی که همه طماع هستند شما بترسید – وارن بافت (Warren Buffett)

I will tell you the secret to getting rich on Wall Street. You try to be greedy when others are fearful. And you try to be fearful when others are greedy.

 

 

10 – درآمد سالانه 20 پوند، خرج سالانه 19 پوند برابر است با خوشبختی. درآمد سالانه 20 پوند، خرج سالانه 26 پوند برابر است با بیچارگی – چارلز دیکنز (Charles Dickens)

Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen six, result happiness. Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pound ought and six, result misery

 

 

11 – فرصت توسط بسیاری از مردم از دست می‌رود، زیرا در لباس کار است – توماس ادیسون (Thomas Edison)

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work

 

 

12 – چیزی که ما می‌خواهیم انجام دهیم، کاری است که برای آن ساخته شده‌ایم. وقتی ما کاری که باید، را انجام دهیم، پول به سمت ما می‌آید، درها باز می‌شود، احساس مفید بودن می‌کنیم و کاری که انجام می‌دهیم مانند یک بازی و تفریح برای ماست – جولیا کامرون (Julia Cameron)

What we really want to do is what we are really meant to do. When we do what we are meant to do, money comes to us, doors open for us, we feel useful, and the work we do feels like play to us

 

 

13 – من هرگز تلاش نمی‌کنم در بازار سهام پول دربیاورم. من بر اساس این فرض که آنها بازار را فردا می‌بندند و 10 سال آینده باز می‌کنند سهام می‌خرم – وارن بافت (Warren Buffett)

I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for ten years

 

 

14 – پول هرگز افراد را خوشبخت نکرده است و نخواهد کرد. انسان هرچقدر بیشتر داشته باشد، خواسته‌اش بیشتر می‌شود. به جای اینکه فضایی خالی را پر کند، فضای خالی ایجاد می‌کند – بنجامین فرانکلین (Benjamin Franklin)

Money never made a man happy yet, nor will it. The more a man has, the more he wants. Instead of filling a vacuum, it makes one

 

 

15 – بسیاری از مردم مراقب پول‌شان نیستند، تا اینکه به پایان آن نزدیک می‌شود. بقیه نیز دقیقا همین کار را با زمان‌شان می‌کنند – یوهان ولفگانگ فون گوته (Johann Wolfgang von Goethe)

Many people take no care of their money till they come nearly to the end of it, and others do just the same with their time

 

 

16 – تعلیم رسمی فقط باعث می‌شود مخارج زندگی‌تان فراهم شود؛ خودآموزی برایتان ثروت می‌سازد – جیم ران (Jim Rohn)

Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.

 

 

17 – پول فقط یک ابزار است. شما را به جا که آرزو دارید می‌برد، اما جایگزین شما به عنوان راننده نمی‌شود – این رند (Ayn Rand)

Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver

 

 

18 – سلامتی مالی فقط جمع‌آوری چیزها نیست. یادگیری این است که با کمتر از درآمدتان زندگی کنید، تا بتوانید ببخشید و برای سرمایه‌گذاری پس‌انداز کنید. تا زمانی که اینکار را نکنید نمی‌توانید برنده شوید – دیو رمزی (Dave Ramsey)

Financial peace isn’t the acquisition of stuff. It’s learning to live on less than you make, so you can give money back and have money to invest. You can’t win until you do this

 

 

19 – پول با زبانی صحبت می‌کند که همه دنیا آنرا درک می‌کنند – افرا بهن (APHRA BEHN)

Money speaks sense in a language all nations understand

 

 

20 – انسانی که چیزهای کمی دارد فقیر نیست، بلکه انسانی که بیشتر می‌خواهد فقیر است – سنکا (Seneca)

It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor

 

 

21 – رئیس و کارفرما نیست که حقوق را پرداخت می‌کند. کارفرما فقط پول را مدیریت می‌کند. مشتری است که حقوق را پرداخت می‌کند – هنری فورد (Henry Ford)

It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It’s the customer who pays the wages

 

 

22 – کسی که پول از دست می‌دهد چیز زیادی از دست داده است؛ کسی که دوستی را از دست می‌دهد، چیز بیشتری از دست داده است؛ کسی که ایمان و باور را از دست دهد، همه‌چیز را از دست داده است – النور روزولت (Eleanor Roosevelt) سیاستمدار آمریکایی

He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses much more; He who loses faith, loses all

 

 

23 – خوشبختی در داشتن مقدار زیاد پول نیست؛ بلکه خوشبختی در لذت موفقیت نهفته است، در هیجان یک تلاش خلاقانه – فرانکلین رزولت (Franklin D. Roosevelt)

Happiness is not in the mere possession of money; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort

 

 

24 – جیب خالی هرگز کسی را عقب نگه نداشته است. فقط سر خالی و قلب خالی می‌تواند اینکار را بکند – وینسنت پیل (Vincent Peale)

Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that

 

 

25 – خوب است که پول داشته باشیم و چیزهایی بخریم که با پول می‌توان خرید، همچنین باید هر از چند وقت حواسمان جمع باشد و مطمئن شویم چیزهایی که با پول نمی‌توانیم بخریم را از دست نداده‌ایم – جورج لوریمر (George Lorimer)

It’s good to have money and the things that money can buy, but it’s good, too, to check up once in a while and make sure that you haven’t lost the things that money can’t buy

 

 

26 – شما می‌توانید تنها در کاری که دوست دارید کامل شوید. پول را هدف خودتان قرار ندهید. به جای آن، کاری که دوست دارید انجام دهید را دنبال کنید، سپس آنرا آنقدر به خوبی انجام دهید که مردم نتوانند چشم از شما بردارند – مایا آنجلو (Maya Angelou)

You can only become truly accomplished at something you love. Don’t make money your goal. Instead, pursue the things you love doing, and then do them so well that people can’t take their eyes off you

 

 

27 – وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و تا زمانی که همه در حال خرید هستند آنرا نگه دارید. این فقط یک شعار نیست، این روش و اصول سرمایه‌گذاری موفق است – جی‌پاول گتی (J. Paul Getty)

Buy when everyone else is selling and hold until everyone else is buying. That’s not just a catchy slogan. It’s the very essence of successful investing

 

 

28 – اگر امید شما این است با پول به بی‌نیازی برسید، هرگز به بی‌نیازی نخواهید رسید.
تنها از طریق دانش، تجربه و شایستگی است که امنیت یک شخص در دنیا می‌تواند تامین شود – هنری فورد (Henry Ford)

If money is your hope for independence you will never have it. The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability

 

 

29 – چند میلیونر می‌شناسید که با پس‌انداز کردن در حساب پس‌انداز میلیونر شده باشند؟ من صحبت دیگری ندارم – رابرت جی آلن (Robert G. Allen)

How many millionaires do you know who have become wealthy by investing in savings accounts? I rest my case

 

 

30 – من پول را با روش قدیمی بدست آوردم. زمانی که یکی از اقوام ثروتمند نزدیک مرگ بود با وی به خوبی رفتار می‌کردم – مالکولم فوربس (Malcolm Forbes)

I made my money the old-fashioned way. I was very nice to a wealthy relative right before he died

 

 

31 – نوآوری تفاوت بین یک رهبر و یک دنبال‌کننده را مشخص می‌کند – استیو جایز (Steve Jobs)

Innovation distinguishes between a leader and a follower

 

 

32 – سنجش واقعی ثروت شما این است که اگر همه پول‌تان را از دست بدهید، چقدر ارزش دارید – ناشناس

The real measure of your wealth is how much you’d be worth if you lost all your money

 

 

33 – پول یک سرور بسیار بد است ولی خدمتکار عالی است – پی تی بارنوم (P.T. Barnum)

Money is a terrible master but an excellent servant

 

 

34 – زمانیکه حقوق‌تان کم است پس‌انداز کنید؛ وقتی شروع به کسب پول بیشتر کنید اینکار غیرممکن است – جک بنی (Jack Benny)

Try to save something while your salary is small; it’s impossible to save after you begin to earn more

 

 

35 – ثروت یعنی توانایی تجربه کامل زندگی – هنری دیوید تورو (Henry David Thoreau)

Wealth is the ability to fully experience life

 

 

36 – شخص سرمایه‌گذار باید بطور مستمر مانند یک سرمایه‌گذار رفتار کند نه یک سفته‌باز – بن گراهام (Ben Graham)

The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator

 

 

37 – من به شانس اعتقاد زیادی دارد و دانسته‌ام هرچقدر بیشتر کار کنم، شانس بیشتری دارم – توماس جفرسون (Thomas Jefferson)

I’m a great believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it

 

 

38 – شما باید کنترل پول‌تان را در دست بگیرید وگرنه کمبود پول برای همیشه شما را کنترل خواهد کرد – دیو رمزی (Dave Ramsey)

You must gain control over your money or the lack of it will forever control you

 

 

39 – سرمایه‌گذاری بیشتر شبیه تماشای خشک شدن نقاشی یا تماشای رشد چمن است. اگر هیجان می‌خواهید، 800 دلار بردارید و به لاس‌وگاس بروید – پاول سموئلسون (Paul Samuelson)

Investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas

 

 

40 – هر وقت پول قرض می‌گیرید، در حال دستبرد زدن به آینده خودتان هستید – ناتان دبلیو موریس (Nathan W. Morris)

Every time you borrow money, you’re robbing your future self.

 

 

 

41 – ثروتمندان تلویزیون‌های کوچک و کتابخانه‌های بزرگ دارند ولی مردم فقیر کتابخانه‌های کوچک و تلویزیون‌های بزرگ دارند – زیگ زیگلار (Zig Ziglar)

Rich people have small TVs and big libraries, and poor people have small libraries and bg TVs

 

مطلب مرتبط: چرا پولدارها پولدارتر می‌شوند؟

 

42 – هرگز قبل از اینکه پول خودتان را داشته باشید، هزینه نکنید – توماس جفرسون (Thomas Jefferson)

Never spend your money before you have it

 

 

 

43 – بازار سهام پر از اشخاصی است که قیمت همه‌چیز را می‌دانند اما ارزش چیزی را نمی‌دانند – فیلیپ فیشر (Phillip Fisher)

The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing

 

 

 

44 – مهم نیست چقدر پول بدست می‌آورید، بلکه مهم این است چقدر از آنرا نگه می‌دارید و برای چند نسل آنرا نگه می‌دارید – رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki)

It’s not how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for

 

 

 

45 – من شکست نخوردم. فقط 10000 راه پیدا کردم که کارساز نبود – توماس ادیسون (Thomas A. Edison)

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work

 

 

 

46 – اگر شما برای زمان‌تان ارزش قائل نشوید، دیگران نیز قائل نخواهند شد. بخشیدن زمان و استعدادتان را متوقف کنید. برای چیزی که می‌دانید ارزش قائل شوید و شروع به کسب درآمد از آن کنید – کیم گارست (Kim Garst)

If you don’t value your time, neither will others. Stop giving away your time and talents. Value what you know & start charging for it

 

 

 

47 – عادت پس‌انداز کردن به خودی خود یک آموزش است؛ هر عمل خوبی را تقویت می‌کند، خود کنترلی را درس می‌دهد، حس نظم را ترویج می‌دهد، دوراندیشی را یاد می‌دهد و قلمرو ذهن را گسترش می‌دهد – مانگر (T.T. Munger)

The habit of saving is itself an education; it fosters every virtue, teaches self-denial, cultivates the sense of order, trains to forethought, and so broadens the mind

 

 

 

48 – به من نگویید به چه چیزی ارزش می‌دهید، بودجه‌بندی‌تان را به من نشان دهید و من به شما می‌گویم چه چیزی برایتان ارزشمند است – جو بایدن (Joe Biden)

Don’t tell me what you value, show me your budget, and I’ll tell you what you value

 

 

 

49 – اگر شما برای این زندگی می‌کنید که همه‌چیز را داشته باشید، هرچه بدست آورید برایتان کافی نخواهد بود – ویکی روبین (Vicki Robin)

If you live for having it all, what you have is never enough.

 

 

 

50 – قبل از اینکه سخن بگویید، گوش فرادهید.
قبل از اینکه بنویسید، فکر کنید.
قبل از اینکه خرج کنید، پول بدست آورید.
قبل از اینکه سرمایه‌گذاری کنید، تحقیق کنید.
قبل از اینکه انتقاد کنید، صبر کنید.
قبل از اینکه دعا کنید، ببخشید.
قبل از اینکه تسلیم شوید، دوباره تلاش کنید.
قبل از اینکه بازنشست شوید، پس‌انداز کنید.
قبل از اینکه بمیرید، بخشش کنید.

ویلیام وارد – (William A. Ward)

Before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you invest, investigate. Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try. Before you retire, save. Before you die, give

 

 

 

51 – ما با چیزی که بدست می‌آوریم زندگی‌مان را می‌چرخانیم ولی با چیزی که می‌بخشیم یک زندگی می‌سازیم – وینستون چرچیل (Winston Churchill)

We make a living by what we get, but we make a life by what we give

 

 

 

52 – ثروت یک چیز نسبی است، زیرا کسی که ثروت اندکی دارد ولی خواسته‌اش کم است ثروتمندتر است نسبت به کسی با ثروت زیاد و خواسته‌ بیشتر – چارلز کالب کولتون (Charles Caleb Colton)

Wealth after all is a relative thing since he that has little and wants less is richer than he that has much and wants more

 

 

 

53 – زمان آن است که بایستیم و برای کسی که عمل می‌کند هورا بکشیم، کسی که بدست می‌آورد، کسی که چالش را تشخیص می‌دهد و کاری برای آن می‌کند – وینس لومباردی (Vince Lombardi)

It is time for us to stand and cheer for the doer, the achiever, the one who recognizes the challenge and does something about it

 

 

 

54 – شرایط مهم نیست، بلکه اینکه عکس‌العمل نشان دادن (منفی) یا پاسخ دادن (مثبت) به شرایط است که اهمیت دارد – زیگ زیگلار (Zig Ziglar)

It’s not the situation, but whether we react (negative) or respond (positive) to the situation that’s important

 

 

 

55 – مرد موفق کسی است که با آجرهایی که افراد دیگر به سمتش پرتاب می‌کنند یک پایه ثابت ایجاد کند -دیوید برینکلی (David Brinkley)

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

 

 

 

56 – بازار سهام طوری طراحی شده تا پول از شخص فعال به شخص صبور منتقل شود – وارن بافت (Warren Buffett)

The Stock Market is designed to transfer money from the Active to the Patient

 

 

 

57 – من فقط به خاطر این ثروتمند هستم که می‌دانم چه زمانی در اشتباهم… من با تشخیص اشتباهاتم نجات یافتم – جورج سوروس (George Soros)

I’m only rich because I know when I’m wrong…I basically have survived by recognizing my mistakes

 

 

 

58 – من دوست دارم مثل یک فقیر با یک عالمه پول زندگی کنم – پابلو پیکاسو (Pablo Picasso)

I’d like to live as a poor man with lots of money

 

 

 

59 – ثروت مانند آب دریاست، هرچقدر بیشتر بنوشیم، بیشتر تشنه می‌شویم؛ همین امر در مورد شهرت نیز صادق است – آرتور شوپنهاور (Arthur Schopenhauer)

Wealth is like sea-water; the more we drink, the thirstier we become; and the same is true of fame

 

 

 

60 – اگر بتوانیم بر ثروت‌مان تسلط داشته باشیم، ثروتمند و آزاد خواهیم بود. اگر ثروت بر ما تسلط داشته باشد، به راستی فقیر هستیم – ادموند بورک (Edmund Burke)

If we command our wealth, we shall be rich and free. If our wealth commands us, we are poor indeed

 

 

 

61 – طوری کار کنید انگار به پول احتیاجی ندارید، طوری عشق بورزید طوری که انگار هیچ‌گاه صدمه ندیده‌اید و طوری برقصید که انگار کسی نگاه نمی‌کند – ( Satchel Paige)

Work like you don’t need the money. Love like you’ve never been hurt. Dance like nobody’s watching.

 

 

 

62 – تنها چیزی که می‌خواهم این است که یک شانس داشته باشم تا اثبات کنم پول نمی‌تواند مرا خوشبخت کند – اسپایک میلیگان (Spike Milligan)

All I ask is the chance to prove that money can’t make me happy

 

 

 

63 – موفقیت به سمت کسانی می‌آید که همه‌چیز در زندگی را صرف اشتیاق‌شان می‌کنند. برای موفق شدن مهم است که فروتن باشید و هرگز نگذارید پول و شهرت در سر شما جای بگیرد – ای آر رحمان (A. R. Rahman)

Success comes to those who dedicate everything to their passion in life. To be successful, it is also very important to be humble and never let fame or money travel to your head

 

 

 

64 – بزرگترین میراثی که شخص می‌تواند به فرزندان و نوه‌هایش هدیه کند، پول یا چیزهای مادی نیست که در زندگی جمع کرده است، بلکه میراثی از شخصیت و ایمان است – بیلی گراهام (Billy Graham)

The greatest legacy one can pass on to one’s children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one’s life, but rather a legacy of character and faith

 

 

 

65 – کسی که گفته پول خوشبختی نمی‌آورد نمی‌دانسته برای خرید کجا برود – بو درک (Bo Derek)

Whoever said money can’t buy happiness simply didn’t know where to go shopping

 

 

 

66 – تنها یک رئیس وجود دارد و آن مشتری است. او می‌تواند تنها با خرج کردن پولش در جای دیگر، همه افراد از رئیس تا پایین را اخراج کند – سم والتون (Sam Walton)

There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else

 

 

 

67 – موفقیت براساس پول، قدرت یا جایگاه اجتماعی سنجیده نمی‌شود. موفقیت براساس انضباط و آرامش درونی سنجیده می‌شود – مایک دیتکا (Mike Ditka)

Success isn’t measured by money or power or social rank. Success is measured by your discipline and inner peace

 

 

68 – برای ثروتمند شدن، باید در زمانی که خواب هستید نیز پول دربیاورید – دیوید بیلی (David Bailey)

To get rich, you have to be making money whileپپ you’re asleep.

 

 

 

69 – شما عالی‌ترین دارایی خودتان هستید. زمان، انرژی و پول‌تان را برای یادگیری، مراقبت و تشویق بزرگ‌ترین دارایی‌تان اختصاص دهید – تام هاپکینز (Tom Hopkins)

You are your greatest asset. Put your time, effort and money into training, grooming, and encouraging your greatest asset

 

 

 

70 – پول ارتش من است، هر دلار یک سرباز است. من هرگز سربازها را بدون آمادگی و بی‌دفاع به جنگ نمی‌فرستم. آنها را می‌فرستم تا فتح کنند و ارز زندانی بگیرند و برای من بیاورند – کوین اولری (Kevin O’Leary)

Money is my military, each dollar a soldier. I never send my money into battle unprepared and undefended. I send it to conquer and take currency prisoner and bring it back to me

 

 

 

71 – هیچ انحصاری در میلیونر شدن نیست. اگر شما نسبت به افرادی که پول بیشتری دارند حسادت می‌کنید، همان‌جا ننشینید و غر نزنید، کاری کنید که خودتان پول بیشتری بدست آورید – جینا رینهرت (Gina Rinehart)

There is no monopoly on becoming a millionaire. If you’re jealous of those with more money, don’t just sit there and complain – do something to make more money yourself

 

 

 

72 – زندگی شروع به خوب شدن کرد، وقتی شروع کردم به کسب پول – بالتازار گتی (Balthazar getty)

Life started getting good when I started making money

 

 

 

73 – باید اعتراف کنم کمی سخاوتمند هستم، اما واقعا در مورد پول نگران نیستم. پولدار شدن هدف من نیست، ثروتمند بودن هدف من است – کیلو گرین (Ceelo Green)

I’m a little lavish I must admit. But I’m not really concerned with money. Being rich is not my goal, being wealthy is

 

 

 

74 – زیباترین چیزها به پول وابسته نیست؛ چیزهایی مثل خاطرات و لحظات. اگر قدر داشتن آنها را ندانید، می‌توانند به راحتی از کنارتان عبور کنند – الک وک (Alek Wek)

The most beautiful things are not associated with money; they are memories and moments. If you don’t celebrate those, they can pass you by

 

 

 

75 – بیایید فقط به دادن پول راضی نباشیم. پول کافی نیست، پول را می‌توان بدست آورد ولی آنها قلب شما را می‌خواهند تا آنها را دوست بدارید. هرجا می‌روید عشق را گسترش دهید – مادر ترزا (Mother Teresa)

Let us not be satisfied with just giving money. Money is not enough, money can be got, but they need your hearts to love them. So, spread your love everywhere you go

 

 

 

76 – اگر شما بتوانید پول‌هایتان را بشمارید، در حقیقت یک شخص پولدار نیستید – جی ‌پاول گتی (Paul Getty)

If you can actually count your money, then you’re not a rich man

 

 

 

77 – اگر فقط برای پول کار کنید، هرگز آنرا بدست نمی‌آورید اما اگر کاری که می‌کنید را دوست داشته باشید و همیشه اولویت را به مشتری دهید، موفقیت متعلق به شما خواهد بود – ری کروک (Ray Kroc)

If you work just for money, you’ll never make it, but if you love what you’re doing and you always put the customer first, success will be yours

 

 

 

78 – بسیاری از مردم فقط به میزانی کار می‌کنند که اخراج نشوند و فقط مقداری حقوق می‌گیرند که استعفا ندهند – جرج کارلین (George Carlin)

Most people work just hard enough not to get fired and get paid just enough money not to quit.

 

 

 

79 – یک نویسنده باید پول بدست آورد تا بتواند زندگی کند و بنویسد، اما او به هیچ‌وجه نباید تنها به خاطر کسب پول زندگی کند و بنویسد – کارل مارکس (Karl Marx)

The writer must earn money in order to be able to live and to write, but he must by no means live and write for the purpose of making money

 

 

 

80 – اگر پول انگیزه‌بخش ما بود، ما مدت‌ها پیش شرکت را فروخته بودیم و در یک ساحل به سر می‌بردیم – لری پیج (Larry Page)

If we were motivated by money, we would have sold the company a long time ago and ended up on a beach

 

 

 

81 – چیزی که یادگیری‌اش برای کودکان اهمیت دارد این است که مهم نیست چقدر پول دارند، چقدر بدست می‌آورند، برنده می‌شوند یا به ارث می‌برند. بلکه لازم است نحوه خرج کردن و پس‌انداز آنرا بدانند و اینکه چطور پول را برای رفع نیاز دیگران بدهند. مدیریت پول به همین معناست و به همین دلیل است که ما به بچه‌ها بطور مستمر پول می‌دهیم – باربارا کلوروسو (Barbara Coloroso)

What is important for kids to learn is that no matter how much money they have, earn, win, or inherit, they need to know how to spend it, how to save it, and how to give it to others in need. This is what handling money is about, and this is why we give kids an allowance.

 

 

 

82 – وقتی صحبت از مقدار زیادی پول است، بهتر است به هیچکس اعتماد نکنید – آگاتا کریستی (Agatha Christie)

Where large sums of money are concerned, it is advisable to trust nobody.

 

 

 

83 – از اساس، بیت‌کوین یک ارز هوشمندانه است که توسط مهندسانی آینده‌بین طراحی شده است. این ارز نیاز به بانک‌ها، کارمزد کارت‌های اعتباری، کارمزد مبادله ارزها، کارمزد انتقال پول را از بین می‌برد و نیاز به وکلای موسسات را نیز کم می‌کند … همه این چیزها خوب هستند – پیتر دیامندیس (Peter Diamandis)

At its core, bitcoin is a smart currency designed by very forward-thinking engineers. It eliminates the need for banks, gets rid of credit card fees, currency exchange fees, money transfer fees, and reduces the need for lawyers in transitions… all good things. Peter Diamandis

 

 

 

84 – همه می‌توانیم موفق باشیم و پول به دست آوریم، اما وقتی بمیریم این تمام می‌شود. اما شما وقتی کاری معنادار می‌کنید که به مردم کمک کنید موفق شوند، این کار یک دوام زیادی دارد – لو هولتز (Lou Holtz)

We can all be successful and make money, but when we die, that ends. But when you are significant is when you help other people be successful. That lasts many a lifetime.

 

 

 

85 – همه می‌خواهند با شما در لیموزین همراه باشند اما باید کسی را بخوانید که اگر لیموزین خراب شد، همراه‌تان سوار اتوبوس شود – اوپرا وینفری (Oprah Winfrey)

Everyone wants to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.

 

 

 

86 – پول را معمولا باید جذب کرد، نه اینکه به دنبال آن بروید – جیم ران (Jim Rohn)

Money is usually attracted, not pursued

 

 

 

87 – سریعترین راه برای اینکه پول‌تان را دوبرابر کنید این است که آنرا دولا کنید و در جیب‌تان بگذارید – ویل راجرز (Will Rogers)

The quickest way to double your money is to fold it in half and put it in your back pocket

 

 

 

 

88 – من حقوق خوب نمی‌دهم به خاطر اینکه پول زیادی دارم، من پول زیادی دارم به خاطر اینکه حقوق خوبی می‌دهم – رابرت بوش (Robert Bosch)

I don’t pay good wages because I have a lot of money; I have a lot of money because I pay good wages.

 

 

 

89 – اگر می‌خواهید بدانید واقعا یک نفر چگونه است، توجه کنید وقتی پول از دست می‌دهد چگونه رفتار می‌کند – سیمون ویل ( Simone Weil)

If you want to know what a man is really like, take notice of how he acts when he loses money

 

 

 

90 – هرچقدر در اقدام و عمل تاخیر داشته باشید، پول بیشتری از دست میدهید – کری ویلکرسون (Carrie Wilkerson)

The longer you’re not taking action the more money you’re losing

 

 

 

91 – اجازه ندهید پول زندگی شما را بچرخاند، بگذارید پول به شما کمک کند زندگی‌تان را بچرخانید – جان رمپتون ( John Rampton)

Don’t let money run your life, let money help you run your life better

 

 

 

92 – مخارج کم را در نظر داشته باشید؛ یک درز کوچک می‌تواند یک کشتی بزرگ را غرق کند – بنجامین فرانکلین (Benjamin Franklin)

Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.” – Benjamin Franklin, inventor and diplomat.

 

 

 

93 – کارآفرین موفق بودن ممکن است به معنای ثروت بسیار باشد. اما ثروت زیاد، مسئولیت زیادی به همراه دارد. مسئولیت برای من این است که در کسب‌وکارهای جدید سرمایه‌گذاری کنم، شغل ایجاد کنم، مردم را استخدام کنم و پول کنار بگذارم تا در جایی که تفاوتی را ایجاد می‌کنم از عهده مشکلات برآیم – ریچارد برانسون (Richard Branson)

For a successful entrepreneur it can mean extreme wealth. But with extreme wealth comes extreme responsibility. And the responsibility for me is to invest in creating new businesses, create jobs, employ people, and to put money aside to tackle issues where we can make a difference

 

 

 

94 – وقتی جوان بودم فکر می‌کردم پول مهمترین چیز در زندگی است، الان که پیر شده‌ام می‌دانم که همینطور است – اسکار وایلد (Oscar Wilde)

When I was young I thought that money was the most important thing in life; now that I am old I know that it is

 

 

 

95 – پول هرگز برای من یک محرک و انگیزه نبوده است، به جز اینکه راهی بوده تا امتیاز داشته باشم. هیجان واقعی در بازی کردن (در صحنه بودن) است – دونالد ترامپ (Donald Trump)

Money was never a big motivation for me, except as a way to keep score. The real excitement is playing the game

 

 

 

96 – شخصی که نمی‌داند پول بعدی از کجا می‌اید، معمولا نمی‌داند آخرین پولی که خرج کرده کجا رفته است – ناشناس

 

 

97 – اینکه مردم فکر می‌کنند بدون پول می‌توانند خوشبخت باشند نوعی افاده معنوی است – آلبرت کاموس (Albert Camus)

It’s a kind of spiritual snobbery that makes people think they can be happy without money

 

 

 

98 – پول بهترین دئودرانت (رفع کننده بوی بد) است – الیزابت تایلر (Elizabeth Taylor)

Money is the best deodorant

 

 

 

99 – پول شما از انجام کارهایی که دوست ندارید انجام دهید آزاد می‌کند. از آنجایی که من تقریبا دوست ندارم هیچ کاری انجام دهم، پول برایم مفید است – گروچو مارکس (Groucho Marx)

Money frees you from doing things you dislike. Since I dislike doing nearly everything, money is handy

 

 

 

100 – پول روی درخت مقاومت و پافشاری رشد می‌کند – ضرب‌المثل ژاپنی

Money grows on the tree of persistence

 

سایر سخنان بزرگان را اینجا ببینید.

کدام جمله در مورد پول مورد علاقه شما بود؟ فکر می‌کنید کدام جمله صحیح یا غلط است؟ اکنون در دیدگاه بنویسید.

 

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
 • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
 • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
 • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
 • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس
6 نظر
 1. سلام و درود خدمت شما دوست عزیز
  من علیرضا محقق هستم.خیلی ممنونم از مطالب رایگان و مفیدتان

   1. پول در زندگی همانند چرخ دنده هرزگرد در موتور عمل میکند که اگر نباشد چرخ دنده های زندگی نمیچرخند. سید سلمان صالحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *